Činnost SK Karate Olomouc, z.s. je finančně podporována

Olomouckým krajem

Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

Statuárním městem Olomouc

Národní sportovní agenturou